Ca dao - Tục ngữ Lời Dạy

Tục ngữ Thái: Rừng Cháy Con Khóc – ꪼꪡ ꪼꪢ꫁ ꪜ꪿ꪱ ꪩꪴ꫁ ꪼꪬ꫁

Rừng Cháy Con Khóc –  ꪼꪡ ꪼꪢ꫁ ꪜ꪿ꪱ ꪩꪴ꫁ ꪼꪬ꫁

AP& Luc Eb&a yd* NoN uo& yM* paV
Vì con không được ngủ trong nôi đan nứa sặt
baV& Eb&a iM yM* t}d ip&
Trai không có nứa làm sáo
PUG& Ew*a ec& Eb&a iM& b}*G <S&G {N*
Các cụ không có ống bương đựng nước
SaJ Eb&a iM yM* ha&G – yM* kVaG xaN P*a Ha&G
Trai không có gỗ làm nhà
iO Eb&a iM& [b& foN p&}c <h
Gái không có hoa thơm cài tóc
<f Eb&a iM& yM* xaN ca – #lb
Chồng không có cây đan ép
#sb haJ* Eb&a iM& ja HoG NoN
Ốm đau không có lá thuốc lót nằm
uS& q Eb&a ciN #h yt& koN
Mọi người không được ăn nấm mọc trên cây gỗ mục
Eb&a yd* ciN noN <Md* yH&
Không được ăn trứng kiến trên nương
yb TaG Eb&a iM& {N* ciN
Đi đường không có nước ống
w{*M eL Eb&a iM {N* Eb&a iM& #c
Hang khô cạn không có dơi bay
yF ym* pa& [L& duG vaJ Rừng cháy lan, cháy cả song mây

Người sưu tầm: Teo Văn Điệc và Mạng lưới VTIK tỉnh Lai Châu

Bình luận

error: Content is protected !!