Địa danh

Giới thiệu về Mường Tấc (huyện Phù Yên)

Mường Tấc – Địa danh xa xưa, vốn là mường của người Thái Trắng. Vào thế kỷ thứ XI, người Thái Đen di chuyển đến mở mang vùng Nghĩa Lộ đã thấy có Mường Tấc. Hiện nay Mường Tấc vẫn được người dân dùng song song cùng địa danh hành chính huyện Phù Yên thuộc tỉnh Sơn La.

Sách cổ “Táy Pú-xấc” có câu: “Mương Tớc,mương nang Keo ma dú. Ma dú ma pheng tạo” (Mường Tấc, mường có nàng người Kinh đến ở sống bên tạo). Như thế, ít nhất cũng phải từ thế kỷ thứ XIII sau Công nguyên, trung tâm mường đặt ở giữa cánh đồng lòng chảo gọi là Mường Tấc hay Viêng Tấc (nay là Bản Viềng).

Mường Tấc còn có tên là Phù Yên, xuất hiện thời Tam Quốc, lúc nước ta bị nhà Tấn thống trị. Trong Dư địa chí của Nguyễn Trãi (1435), đất này có tên là Phù Hoa, nằm trong phủ Gia Hưng thuộc thừa tuyên Hưng Hóa. Năm Minh Mệnh thứ 19 (1838) trở lại tên cũ là Phù Yên.

Châu Mường Tấc xưa gồm các mường nhỏ sau: Mường Pua, Mường Muông, Mường Do, Mường Lang, Mường Cơi, nay vẫn thuộc Phù Yên. Mường Cúc, Mường Át (vùng Thu Cúc); Mường Tông, Mường Tắn (vùng Lai Đồng); Mường Vơn, Mường Veng (vùng Xuân Đài) nay là đất người Mường cư trú thuộc tỉnh Phú Thọ.

Bình luận

error: Content is protected !!