Địa danh

Địa danh Mường Vạt – Huyện Yên Châu – Sơn La

Mường Vạt là địa danh được nhắc đến trong sách sử cổ Quam tô-mương* thời Lo Lẹt , vào thế kỉ thứ XIII , là thời kỳ người Thái thiên đi từ Lào đến địa bàn Mường Xang . Có ý kiến cho rằng đó là tên đọc lệch từ chữ “ Vặt ” , vì người Thái gọi chùa phật là “Vặt ” . Người châu mường này vốn từ đất “ Vặt ” ở bên Lào sang nên đặt tên nơi cư trú của mình như vậy . Lại có ý kiến cho rằng vì đàn ông ở châu mường này quen mặc áo xẻ nách có miếng vải lần trong vạt áo đàng trước. Người Thái gọi miếng vải đó là “ Vạt ” nên có tên Mường Vạt ? Trung tâm Mường Vạt đặt ở Chiềng Khoong nên Mường Vạt cũng có tên là Chiềng Khoong . Khoảng thế kỷ XVI , Mường Vạt có tên là Mường Pha Vi .

Mường vạt gồm các Mường nhỏ là : Mường Chiềng Đông , Chiềng Xàng, Mường Khoa , Mường Lựm , Mường Aí nay là những vùng thuộc huyện Yên Châu . Đời nhà Trần gọi Mường Vạt là Mường Việt ( Việt là từ phiên âm của Vạt ) . Thời Lê sơ gọi là Việt Châu . Thời nhà Nguyễn năm Minh Mệnh thứ III ( 1822 ) đổi tên Việt Châu thành Yên Châu . Hiện nay Mường Vạt là huyện Yên Châu , thuộc tỉnh Sơn La.

Bình luận

error: Content is protected !!