Lịch Sử Xem Thêm »

Tạo Ta Căm – ꪕ꫁ꪱꪫ ꪕ꫁ꪱ ꪁꪾ

Tạo Ta Căm là danh nhân văn hóa Thái, con út của Lò Lẹt – Ngu Háu* làm thủ lĩnh…

Nhân vật: Xa Văn Nọi

Noong Ú Va – Hồ Ú Va

Giới thiệu về Na Nọi Ỏi Nu

Truyện kể về Nàng Han

error: Content is protected !!